Příprava uchazečů o vykonání zkoušky na ZP formou individuální přípravy

Teoretická část:

  • základy bezpečné manipulace a zacházení s krátkou kulovou zbraní, dlouhou malorážkovou zbraní a brokovnicí, technická funkce jednotlivých krátkých palných zbraní, sborka/rozborka, závady
  • čištění zbraně, základy mířené střelby
  • literatura potřebná ke složení zkoušky v elektronické podobě

Praktická část:

  • střelba z krátké kulové zbraně – pistole 30 nábojů
  • střelba z dlouhé malorážové zbraně – 30 ran z malorážkové pušky
  • střelba z brokovnice – 2 rány z dvojky

Cena přípravy na zkoušku k získání zbrojního průkazu:

7-8.000,- dle skupin ZP za osobu vč. zbraní, munice a služeb střelnice